Välj ärende:

Alkoholtillstånd

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker

Behörigheten för beviljande av tillstånd för alkoholdrycker är delad mellan riket och Åland. Statens ämbetsverk på Åland beviljar tillstånd för detaljhandel (för butiker) med alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol och Ålands landskapsregering handhar tillstånd för serveringsställen (restauranger, pubar osv).
Ansökan om detaljhandelstillstånd görs på blankett som tillsammans med bilagor lämnas till Statens ämbetsverk på Åland, Statens Ämbetshus, Torggatan 16 B, Mariehamn.

Detaljhandel med alkoholdrycker får bedrivas i en kommun endast om kommunfullmäktige gett sitt samtycke därtill.
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas den som bedöms ha förutsättningar för sådan verksamhet och besitter den tillförlitlighet som verksamheten kräver.
Detaljhandel får bedrivas endast på sådana av ämbetsverket godkända försäljningsställen som är lämpliga när det gäller läget och försäljningslokalerna samt verksamheten, och där försäljningen är så ordnad att en effektiv övervakning är möjlig.

Om affärsverksamheten upphör eller överförs till annan innehavare får lagret med alkoholdrycker överföras till den nya innehavaren enligt direktiv från ämbetsverket.
Anmälan om att affärsrörelsen upphör bör göras till ämbetsverket inom två veckor.

Syftet med alkohollagen (8.12.1994/1143, ändringar i FFS nr 764 30.8.2002) är att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga ämnen.

Blanketter för ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker högst 4,7 %

Anvisningar för detaljhandeln med alkoholdrycker i livsmedelsaffärer
Källa: www.valvira.fi

Kontaktperson
Henry Öberg, inspektör konkurrens- och konsumentärenden
tel 018-635 298 eller
e-post henry.oberg@ambetsverket.fi

 

 

 

   << Tillbaka