Ålands skattebyrå

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 44, 22101 Mariehamn
Telefon:

växel 029 512 001

Fax: 029 512 6102

Ålands skattebyrå är en resultatenhet som är en del av personbeskattningsenheten. Verksamhetsidén är att uppbära "Rätt skatt vid rätt tidpunkt". Vår grunduppgift är att utföra de uppgifter som samhället ger oss på ett enhetligt och ekonomiskt sätt. Vi verkar, så att kunderna kan och vill sköta sina skatteärenden på eget initiativ och rätt. För att uppnå idén eftersträvar skattebyrån att personalen innehar en hög kunskapsnivå varvid byrån presterar goda resultat genom kostnadseffektiv verksamhet.

De viktigaste uppgifterna är

  • verkställande av inkomst- och förmögenhetsbeskattning för alla typer av skattskyldiga
  • verkställande av arvs- och gåvobeskattning
  • verkställande av mervärdesbeskattning för primärproducenter
  • verkställande av fastighetsbeskattning
  • skattekorts- och andra förskottsuppbördsberäkningar

Ålands skattebyrå är den enda byrån inom skatteförvaltningen som är enspråkigt svensk och som verkar i ett självstyrt landskap. Detta ställer större krav på oss och på förvaltningen som sådan.