Rikosseuraamuslaitos, 
Ahvenanmaan toimisto


Käyntiosoite
Valtion virastotalo
Torggatan 16 B, Mariehamn
Postiosoite: PB 93, 22101 Mariehamn
Puh.:029 568 0330, 050 539 9509
Fax: 018 13 959
Sähköposti: yvonne.dugin[a]om.fi
http://www.rikosseuraamus.fi/16018.htm

 

Oikeusviraston rikosseuraamuslaitos muodostuu kolmesta alueesta, jotka jakautuvat yhteensä neljääntoista rikosseuraamuskeskukseen. Varsinais-Suomen rikosseuraamuskeskuksella on toimipaikka myös Maarianhaminassa. Tämä Ahvenanmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto vastaa osaltaan yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanosta Ahvenanmaalla ja pyrkii ehkäisemään uusintarikollisuutta ja sosiaalista syrjäytymistä.

Ahvenanmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto panee toimeen erilaisia seuraamuksia kuten yhdyskuntapalvelua ja vastaa sekä ehdollisen tuomion saaneiden nuorten että ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnasta. Toimisto vastaa myös muista vapaudessa suoritettavien rangaistusten toimeenpanoon liittyvistä toimista. Tällaisia ovat muun muassa nuorten rikollisten henkilötutkinnat ja selvitykset yhdyskuntapalveluun soveltuvuudesta. Toimisto tekee läheistä yhteistyötä esimerkiksi tuomioistuinten, syyttäjänvirastojen, poliisin, sosiaalitoimen sekä terveydenhoidon ja päihdehuollon piirissä työskentelevien kanssa.

 

Välj ärende: