Flyttningsanmälan

Kom ihåg att göra flyttningsanmälan till magistratsavdelningen vid Statens ämbetsverk på Åland då du flyttar. Du kan göra flyttningsanmälan antingen per telefon eller skriftligen. Magistratsavdelningen registrerar uppgifterna om din flyttning i det riksomfattande befolkningsdatasystemet och därifrån förmedlas uppgifterna vidare bland annat till olika myndigheter. Genom flyttningsanmälan avklaras kontakterna med många olika myndigheter.

Flyttning till eller från landet

Vid flyttning till eller från landet skall du alltid meddela detta skriftligen på en blankett. På blanketten finns anvisningar om postningen. Genom flyttningsanmälan kan du också anmäla uppgifter om familjemedlemmar som flyttar samtidigt. Detta gäller inte flyttning från ett annat nordisk land, se då flyttning inom Norden.

Enklast gör du flyttningsanmälan

  • per telefon till magistratsavdelningen 635 271 (mån-fre kl 8-16.15)
  • per telefon till det riksomfattande servicenumret 0295 535 536 (mån-fre kl 8-16)
  • med hjälp av den elektroniska kommunikationstjänsten http://www.posti.fi/flyttanmalan/ 
  • till närmsta postkontor

Meddela i tid

Flyttningsanmälan skall göras senast en vecka efter flyttningsdagen. Anmälan kan också göras i förväg, dock tidigast en månad före flyttningsdagen. Om flyttningsanmälan inkommer försenad, antecknas som flyttningsdag den dag då anmälan inkommit. Det är din lagstadgade skyldighet att lämna in flyttningsanmälan. Flyttningsanmälan inverkar till exempel på din hemkommun, beskattningskommun och ditt röstningsställe. Magistratsavdelningen kan påföra en försummelseavgift om flyttningsanmälan är försenad.

Tillfällig flyttning 

Du kan även göra en tillfällig flyttning (1 år) till magistratsavdelningen vilket innebär att din hemkommun inte ändras. Tillfällig flyttning, som är längre än 3 månader skall alltid anmälas.  

Välj ärende: