Flyttningsanmälan

 

Flyttningsanmälan skall göras till expeditionen vid Statens ämbetsverk på Åland antingen per telefon eller skriftligen. Uppgifterna registreras i det riksomfattande befolkningsdatasystemet och förmedlas därifrån vidare till olika myndigheter.

Flyttning till eller från landet

Flyttning till eller från landet skall alltid meddelas skriftligen på en blankett. På blanketten finns anvisningar om postningen. Genom flyttningsanmälan kan du också anmäla uppgifter om familjemedlemmar som flyttar samtidigt.

Flyttning inom Norden
 

Vid flyttning inom Norden dvs. mellan Finland, Island, Norge, Sverige och Danmark (även Färöarna och Grönland) tillämpar man överenskommelsen gällande folkbokföring av flyttningar inom Norden. Se flyttning inom Norden.

Enklast gör du flyttningsanmälan

  • per telefon till expeditonen vid Statens ämbetsverk +358 (0)18 635 271
    (mån-fre kl 8-16.15)
  • per telefon till det riksomfattande servicenumret +358 (0)295 535 536 
    (mån-fre kl 8-16)
  • med hjälp av den elektroniska kommunikationstjänsten http://www.posti.fi/flyttanmalan/ 
  • till närmaste postkontor

Meddela i tid

Det är din lagstadgade skyldighet att lämna in flyttningsanmälan i tid. Flyttningsanmälan skall göras senast en vecka efter eller tidigast en månad före flyttningsdagen. Om flyttningsanmälan inkommer försenad, antecknas som flyttningsdag den dag då anmälan inkommit. 

Flyttningsanmälan inverkar till exempel på din hemkommun, beskattningskommun och ditt röstningsställe. 

Tillfällig flyttning 

Du kan även göra en tillfällig flyttningsanmälan (1 år) till ämbetsverket, vilket innebär att din hemkommun inte ändras. Tillfällig flyttning som är längre än 3 månader skall alltid anmälas.  

Välj ärende: