Blanketter


På ämbetsverkets webbplats hittar du de viktigaste blanketterna som behövs för ärenden till ämbetsverket.

En del av blanketterna är i PDF-format eller MS Word-format och en del hittas via länkar till andra webbplatser.

Blanketterna är inte elektroniska utan skall skrivas ut och fyllas i för att därefter postas eller lämnas in till ämbetsverkets expedition.

Postadress: Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 Mariehamn
Besöksadress: Statens ämbetsverk På Åland / STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 B, Mariehamn.

I menyn till vänster hittar du blanketterna.

På blankettjänsten suomi.fi hittar du blanketter som används inom den offentliga förvaltningen i hela Finland. Tjänsten finns på finska, svenska och engelska.

Välj ärende: