Blanketter


På ämbetsverkets webbplats hittar du de viktigaste av de blanketter som behövs för ärenden till ämbetsverket.
En del av blanketterna är i PDF-format eller MS Word-format och en del hittas via länkar till andra webbplatser.
Blanketterna är inte elektroniska utan skall skrivas ut och fyllas i för att därefter postas eller lämnas in till ämbetsverkets expedition.

Postadress: Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 Mariehamn
Besöksadress: Statens ämbetsverk På Åland / Statens ämbetshus, Torggatan 16, ingång B i stadshusbacken.

I menyn till vänster hittar du blanketterna.

På blankettjänsten suomi.fi hittar du blanketter som används inom den offentliga förvaltningen i hela Finland. Tjänsten finns på finska, svenska och engelska.

Välj ärende: