Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Klumpsumma och flitpeng 1993 - 2018

    Klumpsumma
euro
  Flitpeng
euro
1993   98 milj.   8,3 milj.
1994   97 milj.   6,7 milj.
1995   110 milj.   7,3 milj.
1996   123 milj.   8,6 milj.
1997   129 milj.   9,4 milj.
1998   145 milj.   11,1 milj.
1999   160 milj.   8,9 milj.
2000   168 milj.   6,7 milj.
2001   158 milj.   11 848 146
2002   163 589 257,77   16 652 173
2003   159 027 918,62   20 997 666
2004   173 220 318,94   20 508 069
2005   175 602 061,16   35 060 129
2006   184 405 812,94   24 197 657
2007   194 452 534,30   24 033 038
2008   199 315 434,04   3 157 778
2009   168 901 504,77   19 767 938
2010   175 728 727,98   17 440 733
2011   194 588 614,58   9 783 220
2012   205 799 831,70   5 278 521
2013   207 772 392,78   6 987 664
2014   214 518 637,92   9 508 580
2015   220 370 594,42   23 945 287
2016   222 920 481,91   15 196 476
2017   231 034 346,86   11 745 093
2018   246 979 505,36   7 293 092
2019   239 698 011,52