Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på att använd handdesinficeringsmedel som finns på bordet till höger.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar karantäntiden på 14 dagar innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Flyttning inom Norden

Vid flyttning inom Norden dvs. mellan Finland, Island, Norge, Sverige och Danmark (även Färöarna och Grönland) tillämpar man fr.o.m. 1.1.2007 den nya överenskommelsen gällande folkbokföring av flyttningar inom Norden.

Personen som flyttar från ett nordiskt land till ett annat skall personligen anmäla om sin flyttning till den lokala registermyndigheten i inflyttningslandet samt uppvisa en handling som styrker identiteten (pass, internationellt identitetskort utfärdat av polis eller motsvarande handling). Flyttar man med minderåriga barn bör personbevis där föräldrar och vårdnadshavare framgår, uppvisas. Observera att även godkänd id-handling krävs för barnen.

Avsikten med överenskommelsen är att ingen, då den flyttar från ett nordiskt land till ett annat nordiskt land samtidigt skulle vara bokförd i två olika befolkningsregister eller helt lämnas utanför befolkningsregistret.

Registermyndigheten i inflyttningslandet beslutar om förutsättningarna för en registrering av flyttningen inom Norden.