Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Flyttning inom Norden

Personer som flyttar från ett nordiskt land till ett annat ska anmäla detta till den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet samt uppvisa en handling som styrker identiteten (pass, av polisen utfärdat identitetskort eller motsvarande). För flyttningar inom Norden dvs. mellan Danmark (även Färöarna och Grönland), Finland, Island, Norge och Sverige tillämpas fr.o.m. 1.1.2007 den nya överenskommelsen om folkbokföring mellan de nordiska länderna. Avsikten med överenskommelsen är att de som flyttar mellan de nordiska länderna endast är bokförda i ett befolkningsregister i taget och att ingen å andra sidan helt lämnas utanför folkbokföringen. Förutsättningarna för registrering avgörs av den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet.

Om du är nordisk medborgare och flyttar till Finland behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd eller motivera din vistelse i Finland.

Gör så här:

Vid flyttning till Finland förutsätter detta ett personligt besök hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När den flyttandes personnummer/personbeteckning är kända kan personuppgifterna överföras elektroniskt från registreringsmyndigheterna i utflyttningslandet till myndigheterna i inflyttningslandet. Personer som flyttar från Finland till ett annat nordiskt land ska dessutom göra flyttanmälan till den lokala registreringsmyndigheten i Finland dvs. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om du tänker bo i Finland i högst sex månader behöver du inte göra några anmälningar hos de finländska myndigheterna. Om du ämnar bo i Finland i över sex månader ska du registrera dig vid ett serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom en vecka från din flytt. Fyll i registreringsanmälan för utlänningar på förhand. För den personligen till servicestället för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och ta även med dig ditt officiella personkort eller ditt giltiga pass.

Gör registreringen inom en vecka från att du flyttat till Finland.

Om du flyttar från Finland till ett annat nordiskt land ska du dessutom göra en flyttanmälan till den lokala finska registermyndigheten.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sparar dina grunduppgifter i Finlands befolkningsdatasystem, inklusive ditt namn, din födelsetid, ditt medborgarskap, dina familjeförhållanden och din adress. Samtidigt får du ett finländskt personnummer som gör det lättare att sköta bank- och myndighetsärenden. När du har ett finländskt personnummer kan du även grunda företag i Finland om du vill.