Flyttning inom Norden

Vid flyttning inom Norden dvs. mellan Finland, Island, Norge, Sverige och Danmark (även Färöarna och Grönland) tillämpar man fr.o.m. 1.1.2007 den nya överenskommelsen gällande folkbokföring av flyttningar inom Norden.

Personen som flyttar från ett nordiskt land till ett annat skall personligen anmäla om sin flyttning till den lokala registermyndigheten i inflyttningslandet samt uppvisa en handling som styrker identiteten (pass, identitetskort utfärdat av polis eller motsvarande handling). Flyttar man med minderåriga barn bör personbevis där föräldrar och vårdnadshavare framgår, uppvisas. Observera att även godkänd id-handling krävs för barnen.

Avsikten med överenskommelsen är att ingen, då den flyttar från ett nordiskt land till ett annat nordiskt land samtidigt skulle vara bokförd i två olika befolkningsregister eller helt lämnas utanför befolkningsregistret.

Registermyndigheten i inflyttningslandet beslutar om förutsättningarna för en registrering av flyttningen inom Norden.