Bästa kunder

Statens ämbetsverk på Åland har stängt torsdagen den 9 juni med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Statens ämbetsverk gratulerar samtidigt det sjävstyrda Åland på dess 100-års dag.

Ärenden som handläggs vid Statens ämbetsverk

Alkoholtillstånd

Befolkningsskydd och beredskap

Befolkningsärenden

Fartygsregister

Fordonsskatt

Förmyndarskapsärenden

Konsument- och konkurrensärenden

Lantbruksärenden, statliga uppgifter

Vigsel

Fastställande av dödsbodelägare

Flyttningsanmälan

Namnändring

Givande av gåva

Handels- och föreningsregisterärenden

Ordnar och utmärkelsetecken

Notarius publicus, apostille, köpvittne

Rättskyddsärenden / Deponeringar

Rösträttsregister

Stadgar för delägarlag

Trafiktillstånd

Äktenskapsförord