Flyttningsanmälan

Flyttningsanmälan skall göras per skriftligen till Statens ämbetsverk på Ålands magistratsenhet.

Uppgifterna registreras i det riksomfattande befolkningsdatasystemet och förmedlas därifrån vidare till olika myndigheter.

Flyttning till eller från landet

Flyttning till eller från landet skall alltid meddelas skriftligen på en blankett eller genom ett personligt besök hos magistraten i Statens ämbetsverk. På blanketten finns anvisningar om postningen.

Genom flyttningsanmälan kan du också anmäla uppgifter om familjemedlemmar som flyttar samtidigt.

Flyttning inom Norden

Vid flyttning inom Norden dvs. mellan Finland, Island, Norge, Sverige och Danmark (även Färöarna och Grönland) tillämpar man överenskommelsen gällande folkbokföring av flyttningar inom Norden. Se flyttning inom Norden.

Enklast gör du flyttningsanmälan

  • genom att fylla i en blankett och returnera den till Statens ämbetsverk, mån-fre kl. 9:00-16:15

Meddela i tid

Det är din lagstadgade skyldighet att lämna in flyttningsanmälan i tid.

Flyttningsanmälan skall göras senast en vecka efter eller tidigast en månad före flyttningsdagen. Om flyttningsanmälan inkommer försenad, antecknas som flyttningsdag den dag då anmälan inkommit. Flyttningsanmälan inverkar till exempel på din hemkommun, beskattningskommun och ditt röstningsställe.

Tillfällig flyttning

Du kan även göra en tillfällig flyttningsanmälan (högst 1 år) till ämbetsverket, vilket innebär att din hemkommun inte ändras. Tillfällig flyttning som är längre än 3 månader skall alltid anmälas.