Registrerat partnerskap

Partnerskap registreras hos en myndighet som har rätt att förrätta borgerlig vigsel. På Åland är det häradsskrivaren vid Statens ämbetsverk eller lagmannen alternativt tingsdomaren vid Ålands tingsrätt som har rätt att förrätta borgerliga vigslar.

Partnerskapet registreras genom att bägge parterna tillsammans undertecknar en handling som avser registrering och myndigheten samtidigt bestyrker handlingen med sin namnteckning.

Registreringen föregås av hindersprövning varvid förutsättningarna för registrering utreds. Den myndighet som prövar hindren är alltid magistraten, på Åland Statens ämbetsverk.

Förutsättningar för registrering är att:

  • vardera parten har fyllt 18 år.
  • ingendera av parten i parförhållandet redan är partner i ett registrerat partnerskap eller gift.
  • parterna inte är nära släkt med varandra.

Uppgifterna om registrerade partnerskap skall införas i befolkningsdatasystemet på samma sätt som uppgifterna om äktenskap.

Läs mer om partnerskap på Magistraternas hemsida eller i Justitieministeriets broschyr.

Ansökan om prövning av hinder mot registrerat partnerskap
Namnändring
Äktenskapsförord