Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Registrering av utlänningar

En utländsk medborgare som har för avsikt att vistas i Finland längre än ett år skall personligen anmäla sig till den magistrat dit man flyttar. På Åland anmäler man sig till Statens ämbetsverks magistratsenhet.

Vid anmälningen skall man uppvisa:

  • pass eller annan giltig ID-handling

  • översatta och legaliserade intyg angående personuppgifterna

  • uppehållstillstånd eller uppehållsrätt

     

Permanent / stadigvarande inflyttning

För att bli permanent inflyttad krävs uppehållstillstånd för minst 1 år. Detta gäller personer som inte är EU-medborgare. Utländska medborgare som kommer från ett EU-land och vill bli permanent inflyttade måste ha intyg över uppehållsrätt i landet. Detta ansöker man från www.migri.fi.

För mer information om detta, vänligen klicka på nedanstående länk:

Registrering av utlänningar

Registration of foreign citizens