Registrering av utlänningar

En utländsk medborgare som har för avsikt att vistas i Finland längre än ett år skall personligen anmäla sig till den magistrat dit man flyttar. På Åland anmäler man sig till Statens ämbetsverks magistratsenhet.

Vid anmälningen skall man uppvisa:

  • pass eller annan giltig ID-handling

  • översatta och legaliserade intyg angående personuppgifterna

  • uppehållstillstånd eller uppehållsrätt

     

Permanent / stadigvarande inflyttning

För att bli permanent inflyttad krävs uppehållstillstånd för minst 1 år. Detta gäller personer som inte är EU-medborgare. Utländska medborgare som kommer från ett EU-land och vill bli permanent inflyttade måste ha intyg över uppehållsrätt i landet. Detta ansöker man från www.migri.fi.

För mer information om detta, vänligen klicka på nedanstående länk:

Registrering av utlänningar

Registration of foreign citizens