Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Vem får meddelande om flyttningen

Befolkningsdatasystemet

När uppgifterna om flyttning har registrerats i befolkningsdatasystemet vidarebefordras uppgifterna automatiskt till olika myndigheter, t ex till församlingarna, skatteförvaltningen och FPA.

Dessutom skaffar många pensionsanstalter, banker, försäkringsbolag och organisationer uppgifter om adressförändringar ur befolkningsdatasystemet.

Se information HÄR.

Hur används uppgifterna?

Magistraten eller på Åland Statens ämbetsverk är den myndighet som registrerar uppgifter om hemkommun och adress i befolkningsregistret.

Uppgifterna används i administrativa beslut, i adresstjänst, i vetenskaplig forskning, för upprättande av statistik, för uppdatering av kundregister, i opinions- och marknadsundersökningar, i direkt marknadsföring samt inom justitieförvaltningen. Uppgifter om hemkommun och adress utges till olika myndigheter, privatpersoner och samfund.

Förbud mot utgivning av personuppgifter

Om du vill förbjuda att din adress lämnas till direkt marknadsföring, adresstjänst eller för personmatriklar eller släktforskning kan du anmäla detta till expeditionen vid Statens ämbetsverk eller till Befolkningsregistercentralen.

Blankett:  Förbud mot utgivning av personuppgifter