Vem får meddelande om flyttningen

Befolkningsdatasystemet

När uppgifterna om flyttning har registrerats i befolkningsdatasystemet vidarebefordras uppgifterna automatiskt till olika myndigheter, t ex till församlingarna, skatteförvaltningen och FPA.

Dessutom skaffar många pensionsanstalter, banker, försäkringsbolag och organisationer uppgifter om adressförändringar ur befolkningsdatasystemet.

Se information HÄR.

Hur används uppgifterna?

Magistraten eller på Åland Statens ämbetsverk är den myndighet som registrerar uppgifter om hemkommun och adress i befolkningsregistret.

Uppgifterna används i administrativa beslut, i adresstjänst, i vetenskaplig forskning, för upprättande av statistik, för uppdatering av kundregister, i opinions- och marknadsundersökningar, i direkt marknadsföring samt inom justitieförvaltningen. Uppgifter om hemkommun och adress utges till olika myndigheter, privatpersoner och samfund.

Förbud mot utgivning av personuppgifter

Om du vill förbjuda att din adress lämnas till direkt marknadsföring, adresstjänst eller för personmatriklar eller släktforskning kan du anmäla detta till expeditionen vid Statens ämbetsverk eller till Befolkningsregistercentralen.

Blankett:  Förbud mot utgivning av personuppgifter