Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Dokument & Rapporter

Innehållet på denna sida upprätthålls av Statens ämbetsverk på Åland.

Uppgifterna om ämbetsverkets verksamhetsplanering och uppföljning angående resultatstyrning framgår av handlingarna under rubrikerna till vänster.

Handlingarna är indelade i resultatstyrnings-, planerings- och uppföljningsdokument.

De mest centrala planerna i statens resultatstyrning är resultatavtalen och den av riksdagen fastställda årliga budgeten.

Det mest centrala uppföljningsdokumentet är ämbetsverkets verksamhetsberättelse och bokslutskalkyl.

Bekanta dig med övriga förvaltningsområdes dokument på Statens rapporteringstjänst Netra.