Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Övriga planerings- och uppföljningshandlingar

Följande dokument uppgörs under planerings- och uppföljningsprocessens gång.

Handlingarna är inte fastställda av finansministeriet utan de används främst internt inom ämbetsverket.

Bland dessa finns även av Statens revisionsverk uppgjorda granskningsberättelser samt de värderingar och utredningar som ämbetsverket gjort eller låtit göra.

Anvisningar

Planer

Värderingar och utredningar (Statens revisionsverks revisionsberättelser)