Bästa kunder

Statens ämbetsverk på Åland har stängt torsdagen den 9 juni med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Statens ämbetsverk gratulerar samtidigt det sjävstyrda Åland på dess 100-års dag.

Övriga planerings- och uppföljningshandlingar

Följande dokument uppgörs under planerings- och uppföljningsprocessens gång.

Handlingarna är inte fastställda av finansministeriet utan de används främst internt inom ämbetsverket.

Bland dessa finns även av Statens revisionsverk uppgjorda granskningsberättelser samt de värderingar och utredningar som ämbetsverket gjort eller låtit göra.

Anvisningar

Planer

Värderingar och utredningar (Statens revisionsverks revisionsberättelser)