Bästa kunder

Statens ämbetsverk på Åland har stängt torsdagen den 9 juni med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Statens ämbetsverk gratulerar samtidigt det sjävstyrda Åland på dess 100-års dag.

Peter Lindbäck Landshövding

Peter Lindbäck är landshövding på Åland sedan 1.4.1999.

Han är född 1955 i Helsingfors och avlade juridisk examen vid Helsingfors universitet och examen i sjörätt vid Oslo universitet 1981.

Innan Peter Lindbäck utnämndes till landshövding arbetade han som kanslichef vid Ålands landskapsstyrelse 1987-1999 och därförinnan som tingsdomare vid Ålands häradsrätt 1984-1987.