Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Peter Lindbäck Landshövding

Peter Lindbäck är landshövding på Åland sedan 1.4.1999.

Han är född 1955 i Helsingfors och avlade juridisk examen vid Helsingfors universitet och examen i sjörätt vid Oslo universitet 1981.

Innan Peter Lindbäck utnämndes till landshövding arbetade han som kanslichef vid Ålands landskapsstyrelse 1987-1999 och därförinnan som tingsdomare vid Ålands häradsrätt 1984-1987.