Statens ämbetsverk på Åland lediganslår en ordinarie tjänst som handläggare

Arbetsuppgifterna består främst av registreringar och utredningar av befolkningsregisterärenden samt kundbetjäning. Ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter utbildning på minst gymnasialstadienivå och goda språkkunskaper

Lön

Lön för tjänsten utgår enligt kravnivå 6 i regionförvaltningsverkens lönesystem, samt en personlig löneandel som uppgår till 5-45 % av nämnda lön.

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Ansökningshandlingarna jämte CV tillställs:

Statens ämbetsverk

PB 58

22101 Mariehamn

eller per e-post: registratur@ambetsverket.fi senast 31.1.2019.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av häradsskrivare Louise Enqvist, tel. (018) 635270.