Statlig verksamhet på Åland

På Åland finns fjorton statliga myndigheter och tolv av dem är belägna i STATENS ÄMBETSHUS på Torggatan 16 i Mariehamn. 

Ålands förvaltningsdomstol och Ålands tingsrätt bildar en enhet och Migrationsverkets tjäntemän besöker Åland regelbundet.

STATENS ÄMBETSHUS har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Information om och kontaktuppgifter till de statliga myndigheterna på Åland finns under respektive myndighet till vänster på denna sida. Utskriftsversion för alla myndigheter finns längst ner.

Antalet statligt anställda på Åland år 2017 var 156 personer.

Lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten inom följande områden utövas av Ålands lagting och Ålands landskapsregering:

  • Undervisning, kultur och fornminnesvård
  • Hälso- och sjukvård
  • Intern trafik
  • Kommunalförvaltning
  • Polisväsende
  • Postväsende
  • Radio och television

Även miljövård, sysselsättning och i huvudsak näringsverksamheten inklusive jordbruk och fiske hör till områden där Åland har egen lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet.