Statlig verksamhet på Åland

På Åland finns fjorton statliga myndigheter. Ålands förvaltningsdomstol och Ålands tingsrätt bildar en enhet.

Av de fjorton statliga myndigheterna är elva belägna i STATENS ÄMBETSHUS på Torggatan 16 i Mariehamn.

STATENS ÄMBETSHUS har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Information om och kontaktuppgifter till de statliga myndigheterna på Åland finns under respektive myndighet till vänster på denna sida. Utskriftsversion för alla myndigheter finns längst ner.

Antalet statligt anställda på Åland år 2015 var 165 personer (jmf år 2014, 172 personer).

Lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten inom följande områden utövas av Ålands lagting och Ålands landskapsregering:

  • Undervisning, kultur och fornminnesvård
  • Hälso- och sjukvård
  • Intern trafik
  • Kommunalförvaltning
  • Polisväsende
  • Postväsende
  • Radio och television

Även miljövård, sysselsättning och i huvudsak näringsverksamheten inklusive jordbruk och fiske hör till områden där Åland har egen lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet.