Åbo byrå för samhällspåföljder, Ålands verksamhetsenhet

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 93, 22101 Mariehamn
Telefon:

050 366 7201
Brottspåföljdstjänsteman Kaisu Strand

Fax: 018 13 959

Justitieministeriets Brottspåföljdsmyndighet består av tre regioner med 14 brottspåföljdscentrum av vilka Egentliga Finlands brottspåföljdscentrum har ett kontor också i Mariehamn. Denna byrå för samhällspåföljder på Åland ansvarar för sin del för verkställigheten av samhällspåföljderna på Åland med en eftersträvan att förebygga återfallsbrottslighet och social utslagning.

Byrån för samhällspåföljder på Åland verkställer således olika påföljder såsom samhällstjänst och övervakning av både villkorligt dömda ungdomar samt villkorligt frigivna fångar. Byrån handhar även annan verksamhet som berör verkställighet av straff i friheten. Dessa utgörs av bland annat personundersökningar av unga förbrytare och lämplighetsutlåtanden för samhällstjänst.

Byrån arbetar i nära samarbete med till exempel domstolar, åklagarämbeten, polisen, social-, hälso- och missbrukarvården.