Ålands skattebyrå

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 44, 22101 Mariehamn
Telefon:

Växel 029 512 001
Person- och företagarbeskattning 029 497 094

Övriga servicenummer hittas på https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/ring/.

Fax: 029 512 6102

På Ålands skattebyrå sköts skatteärenden för både personkunder och företagskunder. På skattebyråns självbetjäningsområde kan kunden sköta sina egna skatteärenden på nätet. Kunden loggar in i nättjänsterna med sina nätbankskoder. Vid behov kan man få hjälp med användning av tjänsterna av en kundhandledare. Om det inte är möjligt att sköta ärendet på nätet på självbetjäningsområdet så kan kunden köa för att få betjäning vid kundbetjäningsdiskarna.

Skatteförvaltningen erbjuder även betjäning med tidsbokning på Ålands skattebyrå. Kunden kan boka tid på förhand på adressen www.skatt.fi/tidsbokning. Tidsbokningens tjänsteutbud är begränsat.

Skatteärenden kan skötas på nätet på adressen www.skatt.fi.

Största delen av skatteärenden kan enkelt skötas på nätet på adressen skatt.fi. På nätet kan man t.ex. sköta följande ärenden:

Skattekort
Adressförändring
Anmälan om byggande
MinSkatt

 • Lämna inkomstskattedeklarationer för samfund och samfällda förmåner
 • Ansöka om förskottsskatt eller tilläggsförskott för samfund
 • lämna deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer)
 • be om betalningsarrangemang (skatter på eget initiativ, inkomstskatt för samfund, gåvoskatt och arvsskatt)
 • beställa skatteskuldsintyg
 • lämna gåvoskattedeklarationer
 • anmäla kontonummer
 • fråga om arbetsgivarprestationer eller gåvoskatt

Beträffande samfundens inkomstskatt och skatter på eget initiativ kan du även

 • läsa beslut
 • svara på begäranden om utredning
 • lämna in omprövningsbegäran
 • kontrollera betalningskontaktuppgifter eller betala direkt på nätet

Blanketter

Under skattebyråns öppethållningstider erbjuds kunder även betjäning via chat.