Ansvarsområdet för arbetarskydd

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress:
PB 86, 22101 Mariehamn
Telefon:

02950 18000 eller 050 396 1580 (telefontid måndagar och fredagar kl 09.00 -12.00)

Fax: 018-57071

Arbetarskyddsförvaltningens viktigaste uppgift är att upprätthålla och främja arbets- och funktionsförmågan hos arbetstagare och andra anställda i anställningsförhållande och att förebygga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. På gemensamma arbetsplatser övervakar vi också att egenföretagare uppfyller de krav som ställs på dem.

Arbetarskyddsförvaltningens viktigaste uppgift är att övervaka att bestämmelserna följs. Största delen av resurserna används på övervakningsuppgifter. Tillsynen inriktas så att den samhälleliga verkan är så omfattande som möjligt. Förutom tillsynen har arbetarskyddsförvaltningen bl.a. också som uppgift att ge råd och anvisningar i fråga om hur arbetarskyddsföreskrifter och arbetarskyddsbestämmelser ska tillämpas. Dessutom samarbetar arbetarskyddsförvaltningen med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna i arbetarskyddsfrågor

Arbetarskyddsförvaltningen ansvarar för den arbetarskyddstillsyn som utövas på myndigheternas initiativ, utreder orsakerna bakom allvarliga olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och yrkesrelaterade sjukdomar och hur de kan förebyggas samt ansvarar för produkttillsynen och deltar i utredningen av arbetsbrott.