Migrationsverket MIGRI

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 A, Mariehamn
Telefon:

Kundtjänstnummer 0295 419 600

Migrationsverket (Migri) är ett ämbetsverk underställt Inrikesministeriet. Verket behandlar och avgör ärenden som gäller immigration, uppehållstillstånd, flyktingstatus och finskt medborgarskap.

Migrationsverket har egna lokaler på Åland där verkets tjänsteman regelbundet besöker. Vi kommer att informera i god tid om nästa möjlighet att uträtta ärenden på Åland. Detta görs innan tiderna blir tillgängliga i Migrationsverkets tidbokningstjänst.

Om du vill boka en tid, följ våra kundmeddelanden på webbplatsen www.migri.fi.