Västra Finlands sjöbevakningssektion / Ålands sjöbevakningsstation

Besöksadress:
Gnistvägen 20, 22100 Mariehamn
Postadress:
PB 59, 22101 Mariehamn
Telefon:

Kansli, Mariehamns sjöbevakningsstation
tel. +358 18 57314
Övervakningscentralen i Mariehamn
tel. +358 18 57055
Sjöräddningens nationella alarmnummer: 0294 1000

För din säkerhet till sjöss

Sjöbevakningen är en gränsbevakningsmyndighet som lyder under inrikesministeriet och har som uppgift att utföra tjänster som berör den maritima säkerheten.

Till sjöbevakningens viktigaste uppgifter hör att upprätthålla gränssäkerheten, sköta sjöräddningstjänsten samt övervaka miljöskydd till sjöss och bekämpa miljöbrott. I samtliga uppgifter följs sjöbevakningssektionens värden: yrkesskicklighet, pålitlighet och samarbetsförmåga.

Upprätthållandet av gränssäkerheten omfattar gränsövervakning, gränskontroll av personer på gränsövergångsställen och brottsbekämpning. Inom sitt verksamhetsområde utför sjöbevakningen på Åland dessutom i omfattande skala andra uppgifter som hänför sig till samhällets inre säkerhet.

För att effektivt kunna utföra sina uppgifter samarbetar sjöbevakningen aktivt med olika myndigheter, särskilt polisen, tullen och landskapsregeringen.