Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 31, 22101 Mariehamn
Puhelin:

029 56 50265

Sähköposti: aland.fd@om.fi

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin toimii yleisenä alueellisena hallinto-oikeutena Ahvenanmaan maakunnassa. Hallintotuomioistuin toimii Ahvenanmaan käräjäoikeuden yhteydessä. Hallintotuomioistuimen toimialueena on Ahvenanmaan maakunta.

Yhdistetty tuomioistuinmalli on Suomessa ainutlaatuinen. Tuomioistuin on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti perustettu oikeussuojan turvaamiseksi hallintoasioissa ottaen samalla huomioon itsehallinnon ja maakuntalainsäädännön erityispiirteet.

Hallintotuomioistuin käsittelee pääosin valituksia viranomaisten päätöksistä hallintoasioissa.

Asiaryhmät vaihtelevat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, maahanmuuttoasioiden, ympäristönsuojelun, maankäytön ja rakentamisen, kunnallisen itsehallinnon sekä verotuksen välillä. Hallintotuomioistuin soveltaa sekä valtakunnan että maakunnan lainsäädäntöä, ja käsittelee valituksia niin valtakunnan-, maakunnan- kuin kunnallisen viranomaisten päätöksistä. Maakuntahallituksen päätöksiin haetaan kuitenkin muutosta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Hallintotuomioistuin käsittelee myös hallintoriitoja julkisoikeudellisista maksuvelvollisuuksista tai muista julkisoikeuteen perustuvista velvollisuuksista tai oikeuksista.

Hallintotuomioistuimen päätökseen voi yleensä hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Osassa asioista tämä edellyttää valituslupaa.

Hallintotuomari toimii hallintotuomioistuimen istuntojen puheenjohtajana. Tuomioistuimen muina jäseninä ovat käräjäoikeuden laamanni ja käräjätuomarit. Joissakin asioissa päätöksentekoon osallistuu myös asiantuntijajäsen.

Ahvenanmaan käräjäoikeuden laamanni toimii hallintotuomioistuimen hallinnollisena päällikkönä.