Ahvenanmaan käräjäoikeus

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 31, 22101 Mariehamn
Puhelin:

029 565 0251

Fax: 029 565 0252
Sähköposti: aland.tr@om.fi

Ahvenanmaan käräjäoikeus toimii yleisenä alioikeutena. Sen tuomiopiirinä on Ahvenanmaan maakunta. Käräjäoikeus on hallinnollisesti Helsingissä sijaitsevan oikeusministeriön alainen. Käräjäoikeus päättää ensimmäisenä oikeusasteena yleisissä alioikeuksissa käsiteltävistä riita- ja rikosasioista. Lisäksi käräjäoikeus käsittelee erilaisia hakemusasioita, joista esimerkkinä voidaan mainita avioerohakemukset. Tuomareilla on oikeus toimittaa avioliittoon vihkimisiä. Käräjäoikeudessa käsitellään suuri määrä erilaisia velkomisasioita. Tuomioistuin velvoittaa yksinkertaistetussa menettelyssä vastaajan maksamaan velan, ellei vastaaja tätä vastusta. Käräjäoikeus toimii myös merioikeutena, ja sillä on toimivalta käsitellä asioita, jotka liittyvät yrityssaneerauksiin ja ulosottoa koskeviin valituksiin.

Lautamieskokoonpanossa käräjäoikeus käsittelee vakavampia rikosasioita.
Laajat riita-asiat voidaan käsitellä kolmen tuomarin kokoonpanossa. Yksinkertaisemmat rikosasiat ja useimmat riita-asiat käsitellään yhden tuomarin kokoonpanossa. Muutosta käräjäoikeuden päätöksiin haetaan Turun hovioikeudelta.

Laamanni toimii käräjäoikeuden päällikkönä. Käräjäoikeudessa työskentelee laamannin lisäksi käräjätuomareita, notaareja ja haastemies sekä muuta kansliahenkilökuntaa. Ahvenanmaan hallinto-oikeuden hallintotuomari toimii myös käräjäoikeuden käräjä-tuomarina.