Ahvenanmaan merivartiosto

Käyntiosoite:
Gnistvägen 20, 22100 Mariehamn
Postiosoite:
PB 59, 22101 Mariehamn
Puhelin:

Toimisto, Maarianhaminan merivartioasema
puh. +358 18 57 314
Maarianhaminan valvontakeskus 
puh. +358 18 57 055
Meripelastuksen hälytysnumero: 
0294 1000

Sähköposti: aland.lsmv@raja.fi

Merivartiosto on sisäministeriön alainen rajavartioviranomainen, jonka tehtävänä on tuottaa merellisiä sisäisen turvallisuuden palveluita. Merivartioston päätehtäviä ovat rajaturvallisuuden ylläpitäminen, meripelastustoimi sekä merellisen ympäristön valvonta ja ympäristörikosten torjunta. Kaikissa tehtävissä toimitaan merivartioston arvojen - ammattitaito, luotettavuus ja yhteistyökyky - mukaisesti.

Rajaturvallisuuden ylläpitäminen käsittää rajavalvonnan, henkilöiden rajatarkastukset rajanylityspaikoilla sekä rikostorjunnan. Ahvenanmaan merivartiosto osallistuu lisäksi laaja-alaisesti muihin valtakunnan sisäiseen turvallisuuteen liittyviin tehtäviin toimialueellaan.

Tehtävien tehokas suorittaminen edellyttää, että merivartiosto toimii kiinteässä yhteistyössä eri viranomaisten, erityisesti poliisin, tullin ja maakunnan hallituksen kanssa.