Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto

Käyntiosoite:
Torggatan 16 A, 22100 Mariehamn
Puhelin:

Oikeusapuyksikkö 029 566 1800
Sähköposti: aland.rh@om.fi

Edunvalvontayksikkö 029 566 1804
Puhelinaika ma - to 09.00 - 11.00
Sähköposti: aland.ib@om.fi
 

Fax: 029 566 1809

Ahvenanmaan oikeusaputoimisto on oikeusministeriön alainen ja pyrkii takaamaan oikeusturvan Ahvenanmaan maakunnassa tarjoamalla julkista oikeusapua ja yleistä edunvalvontaa.

Julkisella oikeusavulla tarjotaan mahdollisuus käyttää juristin tai asianajajan apua kokonaan tai osittain valtion varoilla oikeusavun hakemisen yhteydessä selvitettävän maksukyvyn mukaan. Oikeusaputoimisto päättää oikeusavun myöntämisestä taloudellisen selvityksen sekä asian laadun ja laajuuden perusteella. Myönnettyä oikeusapua antaa valtion palveluksessa oleva julkinen avustaja tai yksityinen avustaja.

Yleisellä edunvalvonnalla taataan laadukkaan edunvalvonnan saatavuus Ahvenanmaalla. Maistraatti tai Ahvenanmaan käräjäoikeus määrää edunvalvojan sellaisille henkilöille, jotka eivät itse kykene valvomaan taloudellisia etujaan tai hoitamaan taloudellisia ja oikeudellisia asioitaan. Yleinen edunvalvoja voidaan myös nimetä edustamaan alaikäistä oikeusasioissa, jos huoltaja laillisen esteen vuoksi ei saa edustaa alaikäistä.