Maakunnanvoudinvirasto Ahvenanmaalla

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 33, 22101 Mariehamn
Puhelin:

0295 626 940

Fax: 0295 626 953
Sähköposti: aland.lf@om.fi

Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto on täytäntöönpanoviranomainen ja kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Maakunnanvoudinvirastoa johtaa maakunnanvouti.

Maakunnanulosottomiehet (3) hoitavat käytännössä suurimman osan yksittäisistä ulosottoasioista. Toimistohenkilökunta vastaa ulosottoasioiden kirjaamisesta ja varojen tilityksestä.

Valtakunnanvoudinvirasto on ulosoton keskushallintovirasto. Valtakunnanvoudinvirasto hoitaa pääasiassa ulosoton operatiivisia hallintotehtäviä, kuten tulosohjausta, koulutusta, henkilöstöhallintoa ja tarkastusta.

Ulosotto on laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisimmin kysymys on rahasaatavien perinnästä. Oikeudenkäynnissä tutkitaan velkojan saatavan oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Tietyt saatavat, esimerkiksi verot ja erää vakuutusmaksut, voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä.

Myös rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset, kuten sakot ja rikesakot, peritään ulosotossa. Lisäksi ulosottoviranomaisille kuuluu turvaamistoimien, häätöjen, tuomioistuinten määräämien takavarikkojen sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano.

Ulosottoviranomaisen tehtävänä on valvoa sekä velkojan että velallisen etua. Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat mm. maksukehotuksen lähettäminen sekä palkan ja omaisuuden ulosmittaus. Ulosottoviranomaiset pyrkivät siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti maksukehotuksella. Jos maksua ei saada, tehdään palkan, eläkkeen, elinkeinotulon tai omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä.