Maanmittauslaitos / Maarianhamina

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 68, 22101 Mariehamn
Puhelin:

Vaihde 029 530 1100
Ruotsinkielinen asiakaspalvelu 029 530 1120

Maanmittauslaitos on uudistanut organisaationsa 1.1.2014 ja sen Ahvenanmaan toimintapaikan nimi on Maanmittauslaitos / Maarianhamina. Laitoksen organisaatiorakenne on nyt yksinkertaisempi, sen johdon hiearkia kevyempi ja organisaation sisäisiä yksiköitä on muokattu. Tämän uudistuksen tarkoituksena on mm. tasoittaa alueellisia eroja palvelutasolla. Yksi päämääristä on myös päästä valtion säästötavoitteisiin.

Maanmittauslaitos tekee maanmittaustoimituksia, kerää, tuottaa ja myy maata koskevia tietoja sekä edistää paikkatietojen yhteiskäyttöä. 1.1.2010 lähtien myös lainhuuto- ja kirjaamisasiat kuuluvat maanmittauslaitoksen tehtäviin.

Toimiston päätehtävänä on vastata kiinteistönmuodostustoiminnasta Ahvenanmaalla Maarianhaminan kaupungin asemakaava-alueiden ulkopuolella. 
Toimisto ylläpitää rekisteriä mm. kiinteistöistä, kirjaamisista, kauppahinnoista ja sijaintitiedoista sekä hoitaa maastotietojen päivittämisen ja kokoamisen.
Toimisto myy erilaisia rekisteriotteita, painettuja karttoja, tulosteita maastotietokannoista ja numeerisessa muodossa olevaa karttamateriaalia sekä hoitaa tähän liittyviä tekijänoikeusasioita. Lisäksi se suorittaa erilaisia toimintaan liittyviä selvityksiä ja toimeksiantoja. 
Aluejohtaja on paikallisen toimipaikan edustaja ja hänellä on tietty hallinnollinen johtajuus. Varsinaisia työprosesseja johtavat kyseiset prosessijohtajat maakunnan ulkopuolella eri puolilta Suomea. Myös ensisijainen asiakaspalvelu on keskitetty yhteen asiakaspalvelunumeroon paikallisen toimintapaikan ulkopuolelle.