Liikenteen turvallisuusvirasto, Läntinen valvontayksikkö / Maarianhamina

Käyntiosoite:
Torggatan 16 A, 22100 Mariehamn
Puhelin:

029 534 5000, 040 186 0668, 040 351 5371

Saaristomeren merenkuluntarkastusyksikön tehtävänä on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) toimivaltuuksien puitteissa valvoa ja kehittää turvallista ja ympäristöystävällistä merenkulkua ja varmistaa merellisen ympäristön suojelu.

Liikenteen turvallisuusvirasto suorittaa suomalaisten alusten katsastuksia ja tarkastuksia sekä ulkomaisten alusten lippu- ja satamavaltiovalvontaan kuuluvia tarkastuksia, käsittelee merioikeusasioita sekä neuvoo ja tiedottaa alusturvallisuudesta ja pätevyysvaatimuksista.

Tarkastusyksikkö on osa Liikenteen turvallisuusviraston merenkulkutoimialan alaista Meriturvallisuus-toimintoa, jolla on päätösvalta alusturvallisuuden valvontaa ja meriympäristön suojelua koskevissa viranomaisasioissa.

Toiminta-alueena on Saaristomeri, ja painopiste on Ahvenanmaan alueella.
Tarkastusyksikön asiakkaita ovat pääasiassa varustamot ja laivanisännät sekä pätevyysasioissa myös yksityishenkilöt.