Turun yhdyskuntaseuraamustoimisto, Ahvenanmaan toimipiste

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Mariehamn
Postiosoite:
PB 93, 22101 Mariehamn
Puhelin:

050 366 7201
Rikosseuraamustyöntekijä Kaisu Strand

Fax: 018 13 959
Sähköposti: kaisu.strand@om.fi

Oikeusministeriön rikosseuraamuslaitos muodostuu kolmesta alueesta, jotka jakautuvat yhteensä neljääntoista rikosseuraamuskeskukseen. Varsinais-Suomen rikosseuraamuskeskuksella on toimipiste myös Maarianhaminassa, joka vastaa osaltaan yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanosta Ahvenanmaalla ja pyrkii ehkäisemään uusintarikollisuutta ja sosiaalista syrjäytymistä.

Ahvenanmaan toimipiste panee toimeen erilaisia seuraamuksia kuten yhdyskuntapalvelua ja vastaa sekä ehdollisen tuomion saaneiden nuorten että ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnasta. Toimisto vastaa myös muista vapaudessa suoritettavien rangaistusten toimeenpanoon liittyvistä toimista. Tällaisia ovat muun muassa nuorten rikollisten henkilötutkinnat ja selvitykset yhdyskuntapalveluun soveltuvuudesta.

Toimisto tekee läheistä yhteistyötä esimerkiksi tuomioistuinten, syyttäjänvirastojen, poliisin, sosiaalitoimen sekä terveydenhoidon ja päihdehuollon piirissä työskentelevien kanssa.