Työsuojelu Ahvenanmaan toiminta-alue

Käyntiosoite:
Valtion virastotalo, Torggatan 16 A, Maarianhamina
Postiosoite:
PL 86, 22101 Maarianhamina
Puhelin:

02950 18000 tai 050 396 1580 (Puhelinpalvelu on auki maanantaisin ja perjantaisin klo 09.00 - 12.00)

Fax: 018 57071
Sähköposti: henning.karlsson@avi.fi

Työsuojeluhallinnon tärkeimpänä tehtävänä on ylläpitää ja edistää työntekijöiden ja muiden työsuhteessa työskentelevien työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Yhteisillä työpaikoilla valvomme myös sitä, että itsenäiset ammatinharjoittajat täyttävät heille asetetut vaatimukset.

Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa, että määräyksiä noudatetaan. Suurin osa voimavaroista käytetään valvontatehtäviin. Valvonta kohdennetaan niin, että sen yhteiskunnallinen vaikutus on mahdollisimman kattava. Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinnon tehtäviin kuuluu mm. antaa neuvontaa ja ohjeita työturvallisuussäännösten ja määräysten soveltamisesta. Lisäksi työsuojeluhallinto tekee yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa työsuojelukysymyksissä.

Työsuojeluhallinto vastaa viranomaisaloitteisen työsuojelun valvonnasta, vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syiden selvittämisestä ja niiden ehkäisemisestä sekä tuotevalvonnasta ja osallistuu työrikosten tutkintaan.