Åland deltar i kärnkraftsövning Havsörn 2019

Åland deltar tillsammans med ett stort antal myndigheter i Sverige i kärnkraftsövning Havsörn, som administreras av länsstyrelsen i Uppsala.

Övningsupplägget koncentrerar sig kring en händelse vid kärnkraftverket i Forsmark, men även andra incidenter kommer att inträffa, eftersom övningen utgår från ett spänt internationellt läge.

Åland har ett samarbetsavtal med Uppsala om kärnberedskapen, eftersom sådana händelser kan få följdverkningar även på Åland.

Övningen eftersträvar att höja förmågan att kunna hantera större oönskade händelser i samhället.

Åland deltar främst i simuleringsövningen 23-24.10.2019.

Delar av Ålands ledningscentral, som består av tjänstemän inom landskaps- och statsförvaltningen, deltar i övningen.

Övningen leds på Åland av landshövdingen och lantrådet.

Deltagandet sker i Självstyrelsegården.

Allmänheten berörs inte av övningen.