Bästa kunder

  • De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi
  • Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.
  • Om du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på att använd handdesinficeringsmedel som finns på bordet till höger.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan dig och tjänstemannen.

- Om du är sjuk bör du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

Tack för att du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.