Kamrerstjänst

Statens ämbetsverk på Åland lediganslår en tjänst som kamrer.

Arbetsuppgifterna består främst av bokförings-, boksluts- och andra räkenskapsuppgifter samt vissa personalärenden.

Ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter avlagd examen vid universitet eller därmed jämförbar högskola som motsvarar minst tre års heltidsstudier.

Lön för tjänsten utgår enligt kravnivå 10 i regionförvaltningsverkens lönesystem, samt en personlig löneandel som uppgår till 5-45 % av nämnda lön.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingarna jämte CV tillställs Statens ämbetsverk, PB 58, AX-22101 Mariehamn eller per e-post: registratur@ambetsverket.fi senast 3.2.2023.

Närmare upplysningar om tjänsten ges av förvaltningschef Rainer Åkerblom, tel. (018) 635295.