Ledig tjänst

Statens ämbetsverk lediganslår en tjänst som LANDSHÖVDINGENS ASSISTENT.

Till arbetsuppgifterna hör främst att bistå landshövdingen i hans uppgifter, personaladministrativa ärenden, beredning av utmärkelsetecken samt att ansvara för ämbetsverkets besök och mottagningar. Vidare ingår växeltelefoni och annan kundbetjäning samt olika sekreterar- och utredningsuppgifter.

Tjänsten förutsätter lämplig utbildning på gymnasialstadienivå, goda språkkunskaper samt datorvana. Erfarenhet av personaladministration och kundbetjäning är meriterande.

Lön utgår enligt kravnivå 6 i regionförvaltningsverkens lönesystem.

Ansökningshandlingarna jämte CV tillställs Statens ämbetsverk, PB 58, 22101 Mariehamn, eller per e-post: registratur@ambetsverket.fi senast 25.10.2018.

Närmare uppgifter om tjänsten lämnas av landshövdingen, tel. (018) 635 290, e-post: peter.lindback@ambetsverket.fi.