Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på att använd handdesinficeringsmedel som finns på bordet till höger.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tackamma om Du beaktar karantäntiden på 14 dagar innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Undantagsförhållande

Statsrådet har idag den 16 mars 2020, i samverkan med republikens president, konstaterat att det råder undantagsförhållanden i republiken Finland (inklusive Åland).

Beslutet innebär bl.a. att samtliga skolor stängs och vissa restriktioner gällande människors rörelsefrihet införs från och med den 18 mars 2020.

Detta genomförs i syfte att skydda de som är särskilt utsatta för smitta av coronaviruset Covid-19.

Ytterligare beslut kommer att tas som ger konkreta besked om vilka exakta regler som gäller samt vilka åtgärder medborgarna förväntas vidta.

Mera information hittar man på Statsrådets hemsida www.statsradet.fi.