Undantagsförhållande

Statsrådet har idag den 16 mars 2020, i samverkan med republikens president, konstaterat att det råder undantagsförhållanden i republiken Finland (inklusive Åland).

Beslutet innebär bl.a. att samtliga skolor stängs och vissa restriktioner gällande människors rörelsefrihet införs från och med den 18 mars 2020.

Detta genomförs i syfte att skydda de som är särskilt utsatta för smitta av coronaviruset Covid-19.

Ytterligare beslut kommer att tas som ger konkreta besked om vilka exakta regler som gäller samt vilka åtgärder medborgarna förväntas vidta.

Mera information hittar man på Statsrådets hemsida www.statsradet.fi.