Utlåtande över landskapsreformen

Statens ämbetsverk avgav 18.4.2018 utlåtande till grundlagsutskottet över den landskapsreform som planeras i riket.

I samband med reformen skall det stiftas en särskild lag om Statens ämbetsverk på Åland. Utlåtandet kan läsas här.