Vikariat som byråsekreterare för tiden 3.6 - 9.8.2019

Statens ämbetsverk på Åland lediganslår ett vikariat som byråsekreterare för tiden 3.6. – 9.8.2019.

Arbetsuppgifterna består främst av registreringar och kundbetjäning.

Ett framgångsrikt handhade av vikariatet förutsätter studier med lämplig ämnesinriktning.

Lön för vikariatet utgår enligt kravnivå 5 i regionförvaltningsverkens lönesystem samt en personlig löneandel som uppgår till 5-45 % av nämnda lön.

Ansökningshandlingarna jämte CV tillställs Statens ämbetsverk, PB 58, 22101 Mariehamn eller per e-post: registratur@ambetsverket.fi senast 28.5.2019.  

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av häradsskrivare Louise Enqvist, tel. (018) 635270.