Vikariat som häradsskrivare

Statens ämbetsverk på Åland lediganslår ett vikariat som HÄRADSSKRIVARE för tiden 1.4. – 12.8.2018.  Heltidsanställning.

Behörighetskrav är juris kandidatexamen eller juris magisterexamen.

För vikariatet krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

Även person som inte helt fyller kompetenskraven kan komma i fråga.

På tjänsteförhållandet tillämpas statens allmänna tjänstevillkor.

Ansökan sänds senast 9.3.2018 till registratur@ambetsverket.fi eller per post till Statens ämbetsverk, PB 58, 22101 Mariehamn.

Närmare information ges av förvaltningschef Rainer Åkerblom, Tel. 018-635270.