• Välkommen

    till Statens ämbetsverk på Åland! Här hittar du information om ärenden du kan sköta hos oss samt om vår verksamhet i allmänhet!
  • Landshövdingen

    Landshövding Peter Lindbäck är chef för ämbetsverket och statsmaktens högsta företrädare på Åland. Hans viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan riket och Åland.
  • Statens ämbetshus

    Statens ämbetsverk och åtta andra statliga myndigheter är belägna i Statens ämbetshus. Ämbetshuset har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Kontakta oss

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn

Tjänstetid mån-fre kl. 8-16.15.
Fordonsbeskattningen betjänar 
kunder mån-fre kl. 9-15. 

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna.

Vi informerar

28 feb

Tillfälligt tjänsteförhållande som byråsekreterare

Statens ämbetsverk på Åland lediganslår ett tillfälligt tjänsteförhållande som byråsekreterare under perioden 12.6.2017 – 15.8.2017. Heltidsanställning. Till arbetsuppgifterna hör kundbetjäning, registreringar och diarieföring m.m. Lön utgår enligt 2508 € / månad...  Läs hela inlägget »
28 feb

Tillfälligt tjänsteförhållande som assistent

Statens ämbetsverk på Åland lediganslår ett tillfälligt tjänsteförhållande som assistent under perioden 1.5.2017 – 15.8.2017. Heltidsanställning. Till arbetsuppgifterna hör att biträda landshövdingen samt annan personal. Även registreringar och kundbetjäning kan komma ifråga...  Läs hela inlägget »
11 jan

Upphandling av transporttjänster för rättsmedicinska obduktioner

Statens ämbetsverk på Åland inbegär skriftliga anbud för transporttjänster för rättsmedicinska obduktioner. Upphandlingen gäller dels transporter mellan platsen där den avlidne påträffas till Ålands centralsjukhus alternativt till Åbo (jourtransport) och dels transporter mellan...  Läs hela inlägget »