• Välkommen

    till Statens ämbetsverk på Åland! Här hittar du information om ärenden du kan sköta hos oss samt om vår verksamhet i allmänhet!
  • Landshövdingen

    Landshövding Peter Lindbäck är chef för ämbetsverket och statsmaktens högsta företrädare på Åland. Hans viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan riket och Åland.
  • Statens ämbetshus

    Statens ämbetsverk och åtta andra statliga myndigheter är belägna i Statens ämbetshus. Ämbetshuset har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Kontakta oss

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Tjänstetid: mån-fre kl. 8-16.15

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna.

Vi informerar

21 sep

Pressmeddelande - Om asylsökande flyktingar anländer

På grund av den rådande flyktingsituationen i Europa har samrådsdelegationen för beredskapsärenden haft ett möte och bl.a. enats om att följande information ska sändas till allmänheten via massmedia och myndigheternas hemsidor: Det är möjligt att asylsökande flyktingar tar sig...  Läs hela inlägget »
6 mar

Peter Lindbäck fortsätter som landshövding i landskapet Åland

Republikens president har utnämnt vicehäradshövdingen Peter Lindbäck till landshövding i landskapet Åland för perioden 1.4.2015 - 31.3.2023. Lindbäck har arbetat som landshövding i landskapet Åland sedan 1999. Dessförinnan arbetade han som kanslichef vid Ålands landskapsregering...  Läs hela inlägget »
9 jan

Fordonsskattens grundskatt höjs

Genom en ändring (FFS 1065/2014) av fordonsskattelagen höjs fordonsskattens grundskatt. Skatteförhöjningen gäller alla registrerade person- och paketbilar, d.v.s. både de fordon som beskattas enligt koldioxidutsläpp och totalmassan. Skatten för fordonsparkens bilar med...  Läs hela inlägget »