• Välkommen

    till Statens ämbetsverk på Åland! Här hittar du information om ärenden du kan sköta hos oss samt om vår verksamhet i allmänhet!
  • Landshövdingen

    Landshövding Peter Lindbäck är chef för ämbetsverket och statsmaktens högsta företrädare på Åland. Hans viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan riket och Åland.
  • Statens ämbetshus

    Statens ämbetsverk och åtta andra statliga myndigheter är belägna i Statens ämbetshus. Ämbetshuset har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Kontakta oss

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Tjänstetid: mån-fre kl. 8-16.15

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna.

Vi informerar

4 nov

Landshövdingens tal vid lagtingets högtidliga öppnande 2.11.2015

Värderade fru talman, värderade ledamöter av Ålands lagting Republikens president Sauli Niinistö har med hänvisning till 14 § i självstyrelselagen förordnat mig att såsom landshövding förrätta öppnandet av Ålands lagting för arbetsåret 2015-2016. En i många avseende krävande...  Läs hela inlägget »
30 okt

Landshövdingens tal vid lagtingets högtidliga avslutning 30.10.2015

Värderade Fru talman, värderade lagtingsledamöter En arbetsdryg och framförallt i ekonomiskt hänseende mycket krävande mandatperiod är till ända. Under de gångna fyra åren har lagtinget, i och för lagstiftningskontroll, tillställt justitieministeriet och Ålandsdelegationen mer...  Läs hela inlägget »
21 sep

Pressmeddelande - Om asylsökande flyktingar anländer

På grund av den rådande flyktingsituationen i Europa har samrådsdelegationen för beredskapsärenden haft ett möte och bl.a. enats om att följande information ska sändas till allmänheten via massmedia och myndigheternas hemsidor: Det är möjligt att asylsökande flyktingar tar sig...  Läs hela inlägget »