Välj ärende:


Om Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet. Hos ämbetsverket kan du sköta allmänna ärenden och magistratsärenden.