• Välkommen

    till Statens ämbetsverk på Åland! Här hittar du information om ärenden du kan sköta hos oss samt om vår verksamhet i allmänhet!
  • Landshövdingen

    Landshövding Peter Lindbäck är chef för ämbetsverket och statsmaktens högsta företrädare på Åland. Hans viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan riket och Åland.
  • Statens ämbetshus

    Statens ämbetsverk och åtta andra statliga myndigheter är belägna i Statens ämbetshus. Ämbetshuset har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Kontakta oss

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Tjänstetid: mån-fre kl. 8-16.15

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna.

Vi informerar

1 sep

Provning av varningssignaler 8.9.2015

De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet tisdagen den 8 september 2015 kl. 13.00 . Det är fråga om en test som utförs årligen på anmodan av samrådsdelegationen för beredskapsärenden i landskapet Åland. Samtliga larmapparater som finns...  Läs hela inlägget »
20 aug

Demokratiutmärkelse

Finlands Kommunförbund, Finansministeriet och Justitieministeriet beviljar år 2015 för andra gången en demokratiutmärkelse till aktörer eller organisationer som har främjat en öppen förvaltning och delaktighet. Syftet är att uppmärksamma öppenhet inom den offentliga...  Läs hela inlägget »
6 mar

Peter Lindbäck fortsätter som landshövding i landskapet Åland

Republikens president har utnämnt vicehäradshövdingen Peter Lindbäck till landshövding i landskapet Åland för perioden 1.4.2015 - 31.3.2023. Lindbäck har arbetat som landshövding i landskapet Åland sedan 1999. Dessförinnan arbetade han som kanslichef vid Ålands landskapsregering...  Läs hela inlägget »