• Välkommen

    till Statens ämbetsverk på Åland! Här hittar du information om ärenden du kan sköta hos oss samt om vår verksamhet i allmänhet!
  • Landshövdingen

    Landshövding Peter Lindbäck är chef för ämbetsverket och statsmaktens högsta företrädare på Åland. Hans viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan riket och Åland.
  • Statens ämbetshus

    Statens ämbetsverk och åtta andra statliga myndigheter är belägna i Statens ämbetshus. Ämbetshuset har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Kontakta oss

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn

Tjänstetid mån-fre kl. 8-16.15.
Fordonsbeskattningen betjänar 
kunder mån-fre kl. 9-15. 

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna.

Vi informerar

1 nov

Landshövding Peter Lindbäcks tal vid öppnande av lagtingsåret 2016-2017

Värderade herr talman, värderade ledamöter av Ålands lagting Republikens president Sauli Niinistö har med hänvisning till 14 § i självstyrelselagen förordnat mig att såsom landshövding förrätta öppnandet av Ålands lagting för arbetsåret 2016-17. Vi har under det gångna året i en...  Läs hela inlägget »
2 sep

Statens ämbetsverket ber om förslag på kandidater för morsdagsutmärkelsetecken

Morsdagsutmärkelsetecknen är kvoterade i förhållande till regionförvaltningsverkens invånarantal vilket innebär att Åland på grund av sitt låga invånarantal har en maximal kvot på en framställning vartannat år. Statens ämbetsverk på Åland ber nu om förslag på kandidater till...  Läs hela inlägget »