• Välkommen

    till Statens ämbetsverk på Åland! Här hittar du information om ärenden du kan sköta hos oss samt om vår verksamhet i allmänhet!
  • Landshövdingen

    Landshövding Peter Lindbäck är chef för ämbetsverket och statsmaktens högsta företrädare på Åland. Hans viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan riket och Åland.
  • Statens ämbetshus

    Statens ämbetsverk och åtta andra statliga myndigheter är belägna i Statens ämbetshus. Ämbetshuset har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Kontakta oss

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn

Tjänstetid mån-fre kl. 8-16.15.
Fordonsbeskattningen betjänar 
kunder mån-fre kl. 9-15. 

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna.

Vi informerar

17 maj

Statens ämbetsverk lediganslår en tjänst som expeditionsföreståndare

Statens ämbetsverk på Åland lediganslår en tjänst som expeditionsföreståndare. Arbetsuppgifterna består främst av kundbetjäning, diarieföring och andra registreringsuppgifter. Ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter lämplig utbildning på gymnasialstadienivå, goda...  Läs hela inlägget »
29 dec

Fordonsskattens grundskatt höjs 1.1.2017

Genom en ändring av fordonsskattelagen (FFS 1482/2015) höjs fordonsskattens grundskatt. Skatteförhöjningen gäller alla registrerade person- och paketbilar, d.v.s. både de fordon som beskattas enligt koldioxidutsläpp och totalmassan. Fordonsskattens grundskattedel höjs med 36,50...  Läs hela inlägget »