Välj ärende:


Om Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet. Ämbetsverket är indelad i två avdelningar, allmänna avdelningen och magistratsavdelningen (magistraten).