Bästa kunder

Statens ämbetsverk på Åland har stängt torsdagen den 9 juni med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Statens ämbetsverk gratulerar samtidigt det sjävstyrda Åland på dess 100-års dag.

Kontakta Statens ämbetsverk på Åland

Dessa kontaktuppgifter gäller endast Statens ämbetsverk på Åland och ärenden du kan sköta där. Vi kan inte koppla ditt samtal vidare till andra myndigheter i Statens ämbetshus.

Telefon: 018-635 270
Telefon registratur: 018-635 296 
Fax: 018-635 268 
Fax förmyndarskapsärenden: 018-635 267

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS 
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15
Tjänstetid fordonsbeskattning: mån - fre kl. 09.00-15.00

E-post förfrågningar, kundrespons: 
info@ambetsverket.fi
E-post ansökan, handlingar som skall registreras:
registratur@ambetsverket.fi 
E-post till person: 
fornamn.efternamn[at]ambetsverket.fi