Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer

Kontakta Statens ämbetsverk på Åland

Dessa kontaktuppgifter gäller endast Statens ämbetsverk på Åland och ärenden du kan sköta där. Vi kan inte koppla ditt samtal vidare till andra myndigheter i Statens ämbetshus.

Telefon:
Klicka på ditt ärende på listan till vänster för telefonnummer.

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS 
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15.
Tjänstetid fordonsbeskattning: mån - fre kl. 09.00-15.15.

E-post förfrågningar, kundrespons: 
info[at]ambetsverket.fi
E-post ansökan, handlingar som skall registreras:
registratur[at]ambetsverket.fi 
E-post förmyndarskapsärenden: 
formyndarskap[at]ambetsverket.fi
E-post till person:
fornamn.efternamn[at]ambetsverket.fi