Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Kontakta Statens ämbetsverk på Åland

Dessa kontaktuppgifter gäller endast Statens ämbetsverk på Åland och ärenden du kan sköta där. Vi kan inte koppla ditt samtal vidare till andra myndigheter i Statens ämbetshus.

Telefon: 018-635 270
Telefon registratur: 018-635 296 
Fax: 018-635 268 
Fax förmyndarskapsärenden: 018-635 267

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS 
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15
Tjänstetid fordonsbeskattning: mån - fre kl. 09.00-15.00

E-post förfrågningar, kundrespons: 
info@ambetsverket.fi
E-post ansökan, handlingar som skall registreras:
registratur@ambetsverket.fi 
E-post till person: 
fornamn.efternamn[at]ambetsverket.fi