Kontakta Statens ämbetsverk på Åland

Dessa kontaktuppgifter gäller endast Statens ämbetsverk på Åland och ärenden du kan sköta där. Vi kan inte koppla ditt samtal vidare till andra myndigheter i Statens ämbetshus.

Telefon:
Klicka på ditt ärende på listan till vänster för telefonnummer.

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS 
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15.
Tjänstetid fordonsbeskattning: mån - fre kl. 09.00-15.15.

E-post förfrågningar, kundrespons: 
info[at]ambetsverket.fi
E-post ansökan, handlingar som skall registreras:
registratur[at]ambetsverket.fi 
E-post förmyndarskapsärenden: 
formyndarskap[at]ambetsverket.fi
E-post till person:
fornamn.efternamn[at]ambetsverket.fi