Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00

för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

  • Nya telefonnummer

    Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer. De nya numren finns under fliken kontakt. Här hittar du information...
  • Landshövdingen

    Landshövding Marine Holm-Johansson är chef för ämbetsverket och statsmaktens högsta företrädare på Åland. Hennes viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan riket och Åland.
  • Statens ämbetshus

    Statens ämbetsverk och åtta andra statliga myndigheter är belägna i Statens ämbetshus. Ämbetshuset har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Kontakta oss

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn

Öppettid: mån-fre kl. 9-16.15.
Fordonsbeskattningen betjänar 
kunder mån-fre kl. 9-15. 

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna. 

Vi informerar

5 dec

Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning. Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till... 
16 nov

Manuella strålningsmätningar 7.6.2022, 15.12.2022 och 6.6.2023

22 sep

Provning av varningssignaler