• Välkommen

    till Statens ämbetsverk på Åland! Här hittar du information om ärenden du kan sköta hos oss samt om vår verksamhet i allmänhet!
  • Landshövdingen

    Landshövding Peter Lindbäck är chef för ämbetsverket och statsmaktens högsta företrädare på Åland. Hans viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan riket och Åland.
  • Statens ämbetshus

    Statens ämbetsverk och åtta andra statliga myndigheter är belägna i Statens ämbetshus. Ämbetshuset har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Kontakta oss

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn

Öppettid: mån-fre kl. 9-16.15.
Fordonsbeskattningen betjänar 
kunder mån-fre kl. 9-15. 

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna. 

Vi informerar

15 maj

Vikariat som byråsekreterare för tiden 3.6 - 9.8.2019

Statens ämbetsverk på Åland lediganslår ett vikariat som byråsekreterare för tiden 3.6. – 9.8.2019. Arbetsuppgifterna består främst av registreringar och kundbetjäning. Ett framgångsrikt handhade av vikariatet förutsätter studier med lämplig ämnesinriktning. Lön för vikariatet...  Läs hela inlägget »
28 dec

Ändringar i fordonsskatten

Det sker ändringar i den fordonsskatt som uppbärs för tiden fr.o.m. 1.1.2020.  Läs hela inlägget »