• Välkommen

    till Statens ämbetsverk på Åland! Här hittar du information om ärenden du kan sköta hos oss samt om vår verksamhet i allmänhet!
  • Landshövdingen

    Landshövding Peter Lindbäck är chef för ämbetsverket och statsmaktens högsta företrädare på Åland. Hans viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan riket och Åland.
  • Statens ämbetshus

    Statens ämbetsverk och åtta andra statliga myndigheter är belägna i Statens ämbetshus. Ämbetshuset har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Kontakta oss

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn

Öppettid: mån-fre kl. 9-16.15.
Fordonsbeskattningen betjänar 
kunder mån-fre kl. 9-15. 

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna.

Vi informerar

14 maj

Utlåtande över landskapsreformen

Statens ämbetsverk avgav 18.4.2018 utlåtande till grundlagsutskottet över den landskapsreform som planeras i riket. I samband med reformen skall det stiftas en särskild lag om Statens ämbetsverk på Åland. Utlåtandet kan läsas här.  Läs hela inlägget »
28 mar

Statens ämbetsverk granskade konsumentkrediter

Under tiden 1.9 – 30.11.2017 genomförde Konkurrens- och konsumentverket tillsammans med regionförvaltningsverken en riksomfattande granskning av marknadsföringen och användningen av konsumentkrediter. År 2017 gällde granskningen hushållsmaskiner, möbler, mobiltelefoner och annan...  Läs hela inlägget »