• Välkommen

    till Statens ämbetsverk på Åland! Här hittar du information om ärenden du kan sköta hos oss samt om vår verksamhet i allmänhet!
  • Landshövdingen

    Landshövding Peter Lindbäck är chef för ämbetsverket och statsmaktens högsta företrädare på Åland. Hans viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan riket och Åland.
  • Statens ämbetshus

    Statens ämbetsverk och åtta andra statliga myndigheter är belägna i Statens ämbetshus. Ämbetshuset har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Kontakta oss

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn

Öppettid: mån-fre kl. 9-16.15.
Fordonsbeskattningen betjänar 
kunder mån-fre kl. 9-15. 

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna. 

Vi informerar

22 okt

Åland deltar i kärnkraftsövning Havsörn 2019

Åland deltar tillsammans med ett stort antal myndigheter i Sverige i kärnkraftsövning Havsörn, som administreras av länsstyrelsen i Uppsala. Övningsupplägget koncentrerar sig kring en händelse vid kärnkraftverket i Forsmark, men även andra incidenter kommer att inträffa,...  Läs hela inlägget »
12 sep

Provning av varningssignaler 18.9.2019

De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet onsdagen den 18 september 2019 kl. 13.00 . Det är fråga om en test som utförs årligen på anmodan av samråds-delegationen för beredskapsärenden i landskapet Åland. Samtliga larmapparater som finns...  Läs hela inlägget »