• Nya telefonnummer

    Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer. De nya numren finns under fliken kontakt. Här hittar du information...
  • Landshövdingen

    Landshövding Peter Lindbäck är chef för ämbetsverket och statsmaktens högsta företrädare på Åland. Hans viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan riket och Åland.
  • Statens ämbetshus

    Statens ämbetsverk och åtta andra statliga myndigheter är belägna i Statens ämbetshus. Ämbetshuset har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Kontakta oss

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn

Öppettid: mån-fre kl. 9-16.15.
Fordonsbeskattningen betjänar 
kunder mån-fre kl. 9-15. 

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna. 

Vi informerar

23 feb

Handläggartjänst

Statens ämbetsverk på Åland lediganslår en tjänst som handläggare. Arbetsuppgifterna består främst av diarieföring och andra registreringar, utredningar av befolkningsdataärenden samt kundbetjäning. Ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter utbildning på minst... 
12 jan

Manuella strålningsmätningar 8.12.2021, 7.6.2022 och 15.12.2022

8 aug

Fordonsskatten för elbilar