• Nya telefonnummer

    Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer. De nya numren finns under fliken kontakt. Här hittar du information...
  • Landshövdingen

    Landshövding Marine Holm-Johansson är chef för ämbetsverket och statsmaktens högsta företrädare på Åland. Hennes viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan riket och Åland.
  • Statens ämbetshus

    Statens ämbetsverk och åtta andra statliga myndigheter är belägna i Statens ämbetshus. Ämbetshuset har ingen gemensam telefonväxel utan varje myndighet har sin egen.

Kontakta oss

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn

Öppettid: mån-fre kl. 9-16.15.
Magistratsenheten och fordonsbeskattningen
betjänar kunder mån-fre kl. 9-15.
 

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna. 

Vi informerar

8 jul

Notarius publicus

Fredagen den 19 juli efter kl. 12 finns ingen notarius publicus på plats vid Statens ämbetsverk på Åland. 
25 jun

Manuella strålningsmätningar 6.6.2023, 14.12.2023 och 4.6.2024

10 jun

Avgift för fartyg som antecknats i registret uppbärs från och med år 2024

Du får detta brev eftersom du eller den organisation du representerar har antecknats som ägare till fartyg i fartygsregistret för Ålands registerområde. Avgiften för fartyg som antecknats i fartygsregistret för Ålands registerområde tas ut från och med år 2024. Avgiften är 60 €...