Intyg

Följande intyg utfärdas av statens ämbetsverk:

  • Föreningsregisterutdrag
  • Handelsregisterutdrag (endast med apostille)
  • Hemortsintyg
  • Kopia av bolagsordning (endast med apostille)
  • Kopia av stadgar
  • Utdrag ur förmyndarskapsregistret
  • Ämbetsintyg, utdrag ur befolkningsregistret