Intyg

Följande intyg utfärdas av statens ämbetsverk:

  • Föreningsregisterutdrag
  • Handelsregisterutdrag
  • Hemortsintyg
  • Kopia av bolagsordning
  • Kopia av stadgar
  • Utdrag ur förmyndarskapsregistret
  • Ämbetsintyg