Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Intyg

Följande intyg utfärdas av statens ämbetsverk:

  • Föreningsregisterutdrag
  • Handelsregisterutdrag (endast med apostille)
  • Hemortsintyg
  • Kopia av bolagsordning (endast med apostille)
  • Kopia av stadgar
  • Utdrag ur förmyndarskapsregistret
  • Ämbetsintyg, utdrag ur befolkningsregistret