Bästa kunder

Statens ämbetsverk på Åland har stängt torsdagen den 9 juni med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Statens ämbetsverk gratulerar samtidigt det sjävstyrda Åland på dess 100-års dag.

Intyg

Följande intyg utfärdas av statens ämbetsverk:

  • Föreningsregisterutdrag
  • Handelsregisterutdrag
  • Hemortsintyg
  • Kopia av bolagsordning
  • Kopia av stadgar
  • Utdrag ur förmyndarskapsregistret
  • Ämbetsintyg