Vigsel

Enkvist Louise, häradsskrivare, notarius publicus, tjänstledig fr.o.m. 12.5.2017
Telefon: +358 18 635 275
Mobil: +358 457 361 3367
Klemt Birger, vikarierande häradsskrivare, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 275
Mobil: +358 457 361 3367
Åkerblom Rainer, förvaltningschef, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 295
Mobil: +358 40 502 8374