Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Planer och uppföljningsdokument

Innehållet på denna sida upprätthålls av Statens ämbetsverk på Åland.

Uppgifterna om ämbetsverkets verksamhetsplanering och uppföljning angående resultatstyrning framgår av handlingarna under rubrikerna till vänster.

Handlingarna är indelade i resultatstyrnings-, planerings- och uppföljningsdokument.

De mest centrala planerna i statens resultatstyrning är resultatavtalen och den av riksdagen fastställda årliga budgeten.

Det mest centrala uppföljningsdokumentet är ämbetsverkets verksamhetsberättelse och bokslutskalkyl.

Bekanta dig med övriga förvaltningsområdes dokument på Statens rapporteringstjänst Netra.