Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Information och växel

Ämbetsverkets information och växel nås på telefonnummer 0295 017 200 (öppen 9.00 - 16.15)

I fliken till vänster hittar du direktnumren till tjänstemännen.

Använd gärna tjänstemännens direktnummer.