Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Blanketter

Här hittar du de viktigaste blanketterna som behövs för ärenden till ämbetsverket.

En del av blanketterna är i PDF-format eller MS Word-format och en del hittas via länkar till andra webbplatser (www.suomi.fi/sv eller https://dvv.fi/sv/blanketter). Blanketterna är inte elektroniska, men kan fyllas i och skrivas ut för att därefter postas eller lämnas in till ämbetsverkets expedition.

Postadress: Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 Mariehamn
Besöksadress: Statens ämbetsverk På Åland / STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 B, Mariehamn.

I menyn till vänster hittar du blanketterna.