Marine Holm-Johansson Landshövding

Marine Holm-Johansson är Ålands landshövding sedan 1.4.2023.

Hon är född 1964 i Helsingfors och avlade juridisk examen vid Uppsala universitet i Sverige.

Innan Marine Holm-Johansson utnämndes till landshövding arbetade hon som autonomilagsutvecklare och lagberedare vid Ålands landskapsregeringen 2013-2023 och därförinnan arbetare hon vid Ålands lagting 1997-2013. När hon övergick till Ålands landskapsregering var hon biträdande lagtingsdirektör.