Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Ärenden

Ålandsdelegationen avger utlåtanden över landskapslagar och överenskommelseförordningar, verkställer den ekonomiska avräkningen samt fastställer skattegottgörelsen och förskottet på avräkningsbeloppet. 

Nedan finns dessa handlingar i den ordning de behandlats på delegationens möten. Sökfunktionen ovan kan användas för att hitta ett specifikt ärende. Härvid bör observeras att sökfunktionen även kan visa ärenden som inte hänför sig till Ålandsdelegationen. Ärendena finns även under fliken Publikationer.

Närmare information om hur ärendena kan spåras fås av:

Ålandsdelegationens sekreterare Rainer Åkerblom, 
tfn. 018-635 295 eller 
e-post rainer.akerblom[@]ambetsverket.fi.