Ärenden

Ålandsdelegationen avger utlåtanden över landskapslagar och överenskommelseförordningar, verkställer den ekonomiska avräkningen samt fastställer skattegottgörelsen och förskottet på avräkningsbeloppet. 

Nedan finns dessa handlingar i den ordning de behandlats på delegationens möten. Sökfunktionen ovan kan användas för att hitta ett specifikt ärende. Härvid bör observeras att sökfunktionen även kan visa ärenden som inte hänför sig till Ålandsdelegationen. Ärendena finns även under fliken Publikationer.

Närmare information om hur ärendena kan spåras fås av:

Ålandsdelegationens sekreterare Rainer Åkerblom, 
tfn. 018-635 295 eller 
e-post rainer.akerblom[@]ambetsverket.fi.